Preskočiť navigáciu

Tlačové správy


Logistická podpora pre Statické a dynamické ukážky na Lešti bola úspešná

Logistická podpora pre Statické a dynamické ukážky na Lešti  bola úspešná
20.03.2015 V Centre Výcviku Lešť (CV Lešť) sa v dňoch 16.3. až 20.3.2015 uskutočnil spoločný sústredený výcvik jednotiek OS SR podieľajúcich sa na príprave statických a dynamický...

Príslušníci Indickej armády na výcviku jednotky práporu rchbo PS OS SR

Príslušníci Indickej armády na výcviku jednotky práporu rchbo PS OS SR
19.03.2015 Vo výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch od 16. – 21. marca 2015 vykonávajú odborný výcvik, vyčlenení príslušníci Gemersko-malohontského prápo...

Najlepší vojenský policajt UNFICYP je Slovák

Najlepší vojenský policajt UNFICYP je Slovák
19.03.2015 V rámci mierovej misie OSN UNFICYP na Cypre pôsobia už roky aj slovenskí vojenskí policajti. Sú súčasťou mnohonárodnej jednotky vojenskej polície misie. Okrem Slovákov...

Zmiešané krídlo Sliač hodnotilo plnenie úloh vo výcvikovom roku 2014

Zmiešané krídlo Sliač hodnotilo plnenie úloh vo výcvikovom roku 2014
19.03.2015 Každoročne sa na útvaroch koná vyhodnotenie predchádzajúceho výcvikového roku. Cieľom vyhodnotenia výcvikového roku je komplexné zhodnotenie plnenia úloh v procese nap...


Bojové streľby mechanizovaných a tankových čiat

Bojové streľby mechanizovaných a tankových čiat
19.03.2015 V uplynulom týždni od 10. do 13. marca 2015 vyvrcholil u hlavných bojových jednotiek 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov výcvik na stupni čata bojovými str...

Jednotky VePBA cvičili v poľných podmienkach

Jednotky VePBA cvičili v poľných podmienkach
19.03.2015              Na základe Plánu prípravy Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) vo VR 2015 a Plánu prípravy VePBA na mesiac marec 2015 absolvovali v dňoch 17. - 18. ma...

OZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS

OZ príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS
19.03.2015 Odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie parkovej služby a výkon KTS sa uskutočnilo dňa 19.3.2015v priestoroch ÚLZ OS SR Trenčín. Hlavnou té...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Výcvik hasičov v zlaňovaní z vrtuľníka prebehol úspešne

Výcvik hasičov v zlaňovaní z vrtuľníka prebehol úspešne
19.03.2015 Dňa 17. marca 2015 vykonali príslušníci vojenskej hasičskej jednotky (VHJ) z vrtuľníkového krídla v Prešove výcvik v zlaňovaní z vrtuľníka Mi-17 M. Prvým krokom k ab...

Veliteľské zhromaždenie veliteľa MLF ZZ-Západ.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa MLF ZZ-Západ.
19.03.2015 Vo štvrtok, 19. marca 2015, bolo na pôde Multifunkčnej zásobovacej základne – západ v Nemšovej vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa. Zhromaždenia sa zúčastnili hl...
Zdroj: mlf zzz

Hlavná plánovacia konferencia k príprave a vykonaniu komplexu cvičení OS SR Slovenský štít 2015

Hlavná plánovacia konferencia k príprave a vykonaniu komplexu cvičení OS SR Slovenský štít 2015
19.03.2015 Hlavná plánovacia konferencia k príprave a vykonaniu komplexu cvičení OS SR pod názvom Slovenský štít 2015 (Slovak Shield 2015) sa uskutočnila v dňoch 18. a 19. marca ...
Zdroj: www.mil.sk

Druhá mechanizovaná rota ukončila výcvik družstiev bojovými streľbami

Druhá mechanizovaná rota ukončila výcvik družstiev bojovými streľbami
19.03.2015   Druhá mechanizovaná rota 12. mechanizovaného práporu v marci ukončila etapu výcviku družstva bojovými streľbami družstiev na tankovej pechotnej strelnici Devičany. ...

Prezentácia krajín „Vyšehradskej štvorky“ partnerom a spojencom aliancie

Prezentácia krajín „Vyšehradskej štvorky“ partnerom a spojencom aliancie
19.03.2015 Aj tento rok si štáty „Vyšehradskej štvorky“ nenechali ujsť príležitosť vykonať prezentáciu svojich krajín v NATO, ktorá sa koná pravidelne jeden krát za rok vždy na j...

Frekventanti AOS na návšteve Odboru výcviku a kynológie

Frekventanti AOS na návšteve Odboru výcviku a kynológie
18.03.2015 Dňa 5.3.2015 sa frekventanti dôstojníckeho kurzu AOS v Liptovskom Mikuláši prišli zoznámiť s činnosťou Vojenskej polície a jej Odboru výcviku a kynológie vo Vlkanovej ...

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 21.zmpr Trebišov

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 21.zmpr Trebišov
18.03.2015 Za účasti náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády plukovníka Ľubomíra Kochanského sa dňa 17.  marca 2015 uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa 21. zmiešaného ...

Veliteľské zhromaždenie Veliteľa plrb v Nitre

Veliteľské zhromaždenie Veliteľa plrb v Nitre
18.03.2015 Dňa 11. marca 2015 sa u „rakeťákov“ pod Zoborom  v Nitre, tak ako každý rok konalo veliteľské zhromaždenie veliteľa protilietadlovej raketovej brigády. Cieľom velite...

Pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti

Pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti
18.03.2015       V priestoroch VÚ 5728 Martin sa dňa 18. marca 2015 uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti, za účasti príslušníkov ÚLZ OS SR, op...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy

Výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy
18.03.2015 V dňoch 17. a 18. marca 2015 sa v priestoroch vrtuľníkového krídla Prešov a v posádke Prešov uskutočnil udržiavací výcvik vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy...

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ženijného práporu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ženijného práporu
18.03.2015 S cieľom zhodnotiť splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh uplynulého výcvikového roka sa v stredu 18. marca 2015 v priestoroch ženijného práporu (žpr) v Seredi konalo ve...

Vyhodnotenie úloh výcvikového roku 2014 vo zvolenskej brigáde

Vyhodnotenie úloh výcvikového roku 2014 vo zvolenskej brigáde
17.03.2015 V priestoroch Kasární SNP vo Zvolene sa dňa 12. marca 2015 uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa brigády velenia, riadenia a prieskumu. Na zhromaždení sa zišli ...

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu
Share