Preskočiť navigáciu

Tlačové správy


Posledná rotácia ISAF sa vrátila domov

Posledná rotácia ISAF sa vrátila domov
19.12.2014 V piatok 19. decembra 2014 sa v priestoroch zmiešaného krídla na Sliači uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti návratu a privítania jednotiek 22. rotácie Sloven...

Posledná rotácia ISAF sa vrátila domov

Posledná rotácia ISAF sa vrátila domov
19.12.2014 V piatok 19. decembra 2014 sa v priestoroch zmiešaného krídla na Sliači uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti návratu a privítania jednotiek 22. rotácie Sloven...

Príslušníci vzdušných síl zavítali medzi deti

Príslušníci vzdušných síl zavítali medzi deti
18.12.2014 Ani v tento predvianočný čas nezabudli príslušníci vzdušných síl na deti z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Skupina profesionálnych vo...

Prvá vianočná bohoslužba v kaplnke Veliteľstva posádky Bratislava

Prvá vianočná bohoslužba v kaplnke Veliteľstva posádky Bratislava
18.12.2014 V posledný adventný  týždeň sa v areáli bratislavských kasární Vajnory v kaplnke  sv. Martina uskutočnila  svätá omša. Pre väčšinu kresťanov sú Vianoce najkrajšími sv...


Plánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválené

Plánovacie dokumenty podriadených útvarov brigády boli schválené
18.12.2014 Naplánovať proces prípravy, v ktorom sa formuje cieľ  a cesta k jeho dosiahnutiu počas samotného výcviku, bolo posledným krokom pred samotným schválením plánovacích do...

70. výročie oslobodenia mesta Levice

70. výročie oslobodenia mesta Levice
18.12.2014 Mestský úrad Levice v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach, Okresným úradom a 13. mechanizovaným práporom Levice z...

Udelenie medailí príslušníkom Vojenskej polície

Udelenie medailí príslušníkom Vojenskej polície
18.12.2014 Ďna 18.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície ako ocenenie za dlhoročnú prácu v prospech Vojenskej políci...

Plánovacie dokumenty na rok 2015 sú schválené

Plánovacie dokumenty na rok 2015 sú schválené
18.12.2014 Dnes veliteľ brigády plukovník Jozef Ševčík schválil plánovaciu dokumentáciu podriadených práporov brigády bojového zabezpečenia. Svojim podpisom tak vyjadril súhlas s...

Úspech plavca z VePBA na Majstrovstvách ozbrojených síl vo vojensko - praktickom plávaní

Úspech plavca z VePBA na Majstrovstvách ozbrojených síl vo vojensko - praktickom plávaní
18.12.2014 Uprostred Liptovskej kotliny, v priestoroch plavárne Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš (AOS), sa v dňoch 4. - 5. decembra uskutočnil 11.ročník  Majstrovstiev ...

Posledný slávnostný nástup útvaru v tomto roku

Posledný slávnostný nástup útvaru v tomto roku
17.12.2014 V utorok 16. decembra sa za účasti náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (VK PSR) generálporučíka Mariána Áča a členov VK PSR uskutočnil posle...

Vianočný pozdrav veliteľa vzdušných síl

Vianočný pozdrav veliteľa vzdušných síl
17.12.2014 Vážení príslušníci vzdušných síl, milí kolegovia, prichádzajúce vianočné sviatky sú obdobím, ktorého čaro a jedinečnosť nás napĺňa pocitmi pohody, šťastia a harmóni...

Zabezpečenie pracovného rokovania štátnych tajomníkov V4 – Senior Body

Zabezpečenie pracovného rokovania štátnych tajomníkov V4 – Senior Body
17.12.2014 V Bratislave sa 15. decembra 2014 uskutočnilo pracovné rokovanie štátnych tajomníkov V4 – Senior Body. Na policajnom zabezpečení akcie sa podieľali príslušníci Oddelen...

Koncoročná vojenská rada

Koncoročná vojenská rada
17.12.2014 Členovia vojenskej rady veliteľa pozemných síl zasadli, aby zhodnotili úlohy, ktoré pozemné sily plnili v uplynulom období. Tohtoročná posledná vojenská rada sa uskuto...

7.ročník benefičného stolnotenisového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany

7.ročník benefičného stolnotenisového turnaja o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany
16.12.2014 Dňa 12.12.2014 sa príslušníci Oddelenia policajného výkonu Topoľčany zúčastnili v poradí už 7.ročníka benefičného stolnotenisového turnaja zmiešaných družstiev bezpečn...

Kurz kardiopulmonálnej resuscitácie

Kurz kardiopulmonálnej resuscitácie
16.12.2014 V dňoch 25. a 26.11.2014 sa na oddelení výcviku, vzdelávania a  špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného ...

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci
16.12.2014 V dňoch 25. 11. 2014 až  27. 11. 2014 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a  špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych ...

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci
16.12.2014 V dňoch 2. 12. 2014 až  4. 12. 2014 sa uskutočnil na oddelení výcviku, vzdelávania a  špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych či...

Kurz OR-2

Kurz OR-2
16.12.2014 V dňoch 10. 11. 2014 až 28. 11. 2014 sa na oddelení výcviku, vzdelávania a  špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úra...

Hlavný poddôstojník OS SR na Veliteľstve posádky Bratislava

Hlavný poddôstojník OS SR na Veliteľstve posádky Bratislava
16.12.2014 Veliteľstvo Posádky Bratislava navštívil 15. decembra 2014 štábny nadrotmajster Vladimír Beluš. Hlavného poddôstojníka OS SR privítal veliteľ Veliteľstva posádky Brati...

 
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Skočiť na menu
Share