Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZaSKIS

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZaSKIS
05.04.2016 Dňa 22. marca 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZaSKIS za účasti...

Vojaci očami detí

Vojaci očami detí
05.04.2016 Minister obrany Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov základnýc...
Zdroj: www.mil.sk

Odborné zhromaždenie špecialistov RCHBO OS SR

Odborné zhromaždenie špecialistov RCHBO OS SR
05.04.2016    V dňoch 30.-31.3.2016 sa na pôde práporu rchbo uskutočnilo  odborné zhromaždenie špecialistov RCHBO OS SR, ktoré riadil plukovník Ing. Miroslav OFČAROVIČ - náčelní...

Veliteľská inšpekcia výcviku jednotiek 2.mb

Veliteľská inšpekcia výcviku jednotiek 2.mb
05.04.2016        Zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník Ján Parimucha a veliaci poddôstojník 2. mechanizovanej brigády štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc sa 31....

Vyhodnotenie výcvikového roku 2015

Vyhodnotenie výcvikového roku 2015
05.04.2016 Dňa 22. marca 2016 bolo vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa práporu logistiky za účasti zástupcu veliteľa brigády bojového zabezpečenia Trenčín plukovníka Ing. M...

Deň oslobodenia Bratislavy v prítomnosti Čestnej stráže OS SR a Vojenskej hudby OS SR

Deň oslobodenia Bratislavy v prítomnosti Čestnej stráže OS SR     a Vojenskej hudby OS SR
05.04.2016 V prvý aprílový pondelok sme si pietnym aktom  pri bratislavskom pamätníku sovietskych vojakov na Slavíne  pripomenuli 71. výročie  oslobodenia hlavného mesta Slovensk...

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin
05.04.2016 Brány Práporu výcviku sa dňa 4. apríla 2016 otvorili pre 111 čakateľov prípravnej štátnej služby, z toho je 95 čakateľov a 16 čakateliek, ktorí tu absolvujú základný v...

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin

Nástup čakateľov prípravnej štátnej služby v Prápore výcviku Martin
05.04.2016 Brány Práporu výcviku sa dňa 4. apríla 2016 otvorili pre 111 čakateľov prípravnej štátnej služby, z toho je 95 čakateľov a 16 čakateliek, ktorí tu absolvujú základný v...

Nominačné kolo súťaže o najlepšieho delostrelca

Nominačné kolo súťaže o najlepšieho delostrelca
05.04.2016 Každoročne v druhom výcvikovom období prebieha u odborností G-20 nominačné kolo súťaže o najlepšieho delostrelca 1. mechanizovanej brigády v gescii veliteľa raketometn...

Vyhlásenie vojenskej farnosti Božieho Milosrdenstva

Vyhlásenie vojenskej farnosti Božieho Milosrdenstva
04.04.2016 Dňa 1.4.2016 bola v priestoroch kaplnky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21.zmpr Trebišov) ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej re...

Metodická pomoc na RÚ KIS Stred

Metodická pomoc na RÚ KIS Stred
04.04.2016       Hlavný inžinier ZaSKIS pplk. Ing. Peter Husár (náčelník OdbPKIS) vykonal dňa 30. marca 2016 zamestnanie metodickej pomoci (ďalej MEPO) u RÚ KIS Stred vo Zvolene....

71. výročie oslobodenia Partizánskeho

71. výročie oslobodenia Partizánskeho
04.04.2016 Obyvatelia mesta Partizánske si za účasti predstaviteľov OS SR dňa 31. marca 2016 pripomenuli 71. výročie oslobodenia mesta počas druhej svetovej vojny. Pozvanie pri...
Zdroj: www.mil.sk

Námorná preprava techniky OS SR do operácie UNFICYP

Námorná preprava techniky OS SR do operácie UNFICYP
04.04.2016            Mesiac marec priniesol príslušníkom Ozbrojených síl  získanie nových skúseností a to hlavne na poli realizovania kombinovanej (cestnej/námornej) prepravy. I...
Zdroj: cvd.mil.sk

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády
04.04.2016        Po viac ako dvoch rokoch došlo vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády k zmene jej náčelníka štábu.        Od 17. februára 2014 do 31. marca 2016 túto pozíci...

71. výročie oslobodenia Bratislavy

71. výročie oslobodenia Bratislavy
04.04.2016 Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes spolu s premiérom Robertom Ficom a ďalšími členmi vlády na bratislavskom Slavíne pripomenuli 71. výročie oslobodenia Bratislavy...
Zdroj: www.mil.sk

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády

Personálne zmeny vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády
04.04.2016        Po viac ako dvoch rokoch došlo vo veliteľstve 2. mechanizovanej brigády k zmene jej náčelníka štábu.        Od 17. februára 2014 do 31. marca 2016 túto pozíci...

Začalo cvičenie Ochranca 2016

Začalo cvičenie Ochranca 2016
03.04.2016 V priestoroch odboru výcviku a kynológie Vlkanová sa dňa 3.4.2016 začalo medzinárodné a medzirezortné cvičenie OCHRANCA 2016 na ktorom sa stretli vybraní príslušníci V...

Zmeny na postoch zástupcov náčelníka Generálneho štábu OS SR

Zmeny na postoch zástupcov náčelníka Generálneho štábu OS SR
01.04.2016 Generál Milan Maxim ustanovil do funkcií svojich dvoch zástupcov. Na slávnostnom ceremoniály, konanom 1. apríla v priestoroch klubu ministerstva obrany boli za prítomn...
Zdroj: www.mil.sk

Pred desiatimi rokmi vznikla Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen

Pred desiatimi rokmi vznikla Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen
01.04.2016 Dňa 1. apríla 2016 uplynulo presne 10 rokov odo dňa kedy došlo v rámci reorganizačných zmien vo Vzdušných silách OS SR k zlúčeniu štyroch podriadených útvarov. Toto vý...

Námetové cvičenie vojenskej hasičskej jednotky

Námetové cvičenie vojenskej hasičskej jednotky
31.03.2016 V rámci naplnenia cieľov a úloh hasičského modulu sa v pondelok, 21. marca 2016, v priestoroch vrtuľníkového krídla, konalo námetové cvičenie vojenskej hasičskej jedno...

 
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Skočiť na menu
Share