Preskočiť navigáciu

Tlačové správy


Nácvik streľby a riadenia paľby

Nácvik streľby a riadenia paľby
10.03.2015 Medzi rozhodujúce úlohy vo výcvikovom roku 2015 patrí udržanie a zvyšovanie dosiahnutej úrovne pripravenosti spôsobilostí veliteľstva, štábu a jednotiek shdo v oblasti...

Príprava tankovej roty na prekonávanie vodnej prekážky

Príprava tankovej roty na prekonávanie vodnej prekážky
10.03.2015 V priestoroch MCBT Martin sa v dňoch 2.3.-6.3.2015, za riadenia veliteľa tankovej roty 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov kapitána Jozefa Horvátha uskutoč...

Kvet ako znak úcty a obdivu k ženám

Kvet ako znak úcty a obdivu k ženám
09.03.2015 Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa v pondelok 9. marca uskutočnilo stretnutie  veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR s profesionálnymi vojačkami a zamestnanky...

Príprava techniky na letnú prevádzku

Príprava techniky na letnú prevádzku
09.03.2015 Jar sa už pomaly hlási k slovu a to je jasný signál aj pre profesionálnych vojakov, aby začali s ošetrovaním techniky tak, aby bola pripravená na použitie v jarnom a l...

Medzinárodný deň žien u 2.mb

Medzinárodný deň žien u 2.mb
09.03.2015 V každodennom zhone pod tlakom povinnosti si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Práve v dnešný deň, ktorý má hlboký spoločenský do...

Veliteľ práporu zablahoželal ženám k MDŽ

Veliteľ práporu zablahoželal ženám k MDŽ
09.03.2015 Sviatočné posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval 6. marca pre profesionálne vojačky a zamestnankyne 22. mechanizovaného práporu (22.mpr) vel...

Náročný výcvikový rok vyhodnotený

Náročný výcvikový rok vyhodnotený
09.03.2015 V nadväznosti na veliteľské zhromaždenia nadriadených veliteľských stupňov bolo vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu (22.mpr) Michalov...

Ocenenie príslušníkov Vojenskej polície

Ocenenie príslušníkov Vojenskej polície
09.03.2015 Ďna 12.3.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. písomnú pochvalu za aktívny prístup a príkladné plnenie služobných povinností  ...

Výcvik rakúskych ozbrojených síl

Výcvik rakúskych ozbrojených síl
09.03.2015    NC EOD a RCHBO v dňoch 9.-13.marca 2015 komplexne zabezpečovalo výcvik rakúskych OS, ktorí v počte 58 cvičili vo VTC Zemianske Kostoľany s Toxickými Chemickými Látk...

Krížová cesta ženistov v Seredi

Krížová cesta ženistov v Seredi
08.03.2015 Na Tretiu pôstnu nedeľu 8.3.2015 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi zorganizovali príslušníci ženijného práporu pre veriacich miestneho farského spoločenst...

Nácvik súčinnosti

Nácvik súčinnosti
06.03.2015 Dňa 4. marca 2015 v čase 08.57 došlo k vznieteniu výparov horľavých látok v budove č.60 – na lakovni Centra manažmentu opráv (CMO) Zásobovacej základne II Martin! Jed...

Ocenenie príslušníka Vojenskej polície v operácii UNFICYP

Ocenenie príslušníka Vojenskej polície v operácii UNFICYP
06.03.2015 Dňa 27.2.2015 bol príslušník Vojenskej polície nrtm. Jozef GOMBOŠ ocenený vyznamenaním za profesionálny a excelentný výkon služby počas ročného pôsobenia v medzinárodn...

Strelecká príprava trenčianskych odborov Vojenskej polície

Strelecká príprava trenčianskych odborov Vojenskej polície
06.03.2015 Dňa 3.3.2015 vykonali príslušníci Odboru operácií a policajných činností Trenčín a Odboru podpory policajného výkonu Trenčín streleckú prípravu v priestoroch strelnice...

M. Koterec: Cvičenie špeciálnych síl je pokračovaním výbornej spolupráce medzi Slovenskom a USA

M. Koterec: Cvičenie špeciálnych síl je pokračovaním výbornej spolupráce medzi Slovenskom a USA
06.03.2015 Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec sa dnes v Centre výcviku Lešť zúčastnil na spoločnom výcviku špeciálnych síl Slovenska a Spojených štátov americký...
Zdroj: www.mil.sk

Pri príležitosti medzinárodného sviatku si muži uctili ženy

Pri príležitosti medzinárodného sviatku si muži uctili ženy
06.03.2015 V spoločnosti takmer sedemdesiat žien z veliteľstva pozemných síl, brigády bojového zabezpečenia a práporu podpory velenia (prpv) si zástupca veliteľa pozemných síl pl...

Oslava Medzinárodného dňa žien na VePBA

Oslava Medzinárodného dňa žien na VePBA
06.03.2015 Ôsmy  marec je sviatok vo všetkých kalendároch na svete označovaný ako Medzinárodný deň žien. Pri tejto príležitosti sa v piatok 6. marca  v priestoroch Veliteľstva po...

Medzinárodný deň žien vo vzdušných silách

Medzinárodný deň žien vo vzdušných silách
06.03.2015 Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý vo väčšine kalendárov na svete pripadá na 8. marec, sa dnes zástupca veliteľa vzdušných síl plukovník Vladimír Kováč st...

Úcta k ženám pri príležitosti ich sviatku

Úcta k ženám pri príležitosti ich sviatku
06.03.2015   Slávnostný obed pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizoval 6. marca pre vojačky a zamestnankyne nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu veliteľ podpluko...

Deň venovaný ženám

Deň venovaný ženám
06.03.2015           Ôsmy marec je deň v kalendári venovaný najmä ženám a nie je tomu inak ani tento rok. Veliteľ dk Kuchyňa plukovník Ing. Peter Prokop s radosťou a s úprimným ú...

Vzdali sme úctu našim ženám

Vzdali sme úctu našim ženám
06.03.2015   Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 6. marca 2015 veliteľ Opravárenského práporu podplukovník Daniel LIČKO zablahoželal profesionálnym vojačkám a civilným zame...

 
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Skočiť na menu
Share