Preskocit navigáciu

Živá simulácia


Živá simulácia
 
Taktický simulátor MILES 2000 je zariadenie založené na laserovej technológii kde je laser využívaný na simuláciu streľby a jej následkov. Simulácia streľby je uskutočňovaná iniciáciou laserového lúča pri streľbe cvičným strelivom (Sa, UGL, OPu, PKT), alebo elektrickým odpalom zbraní (kanón BVP, RPG - 7), ktorý sa prejavuje zábleskom. Simulácia pôsobenia delostrelectva, letectva, mínových polí je uskutočňovaná systémom a dohovoreným spôsobom značkovania v teréne. Výsledok streľby, pôsobenie delostrelectva, letectva a mínových polí je po zasiahnutí cieľa oznamovaný zvukovo a textovo na displeji riadiacej jednotky zasiahnutého cvičiaceho (vozidla). Signály, ich význam a následná činnosť sú určené v pravidlách jednotlivých cvičení.
 
Pohyb, výsledok činnosti a stav každého cvičiaceho je neustále monitorovaný v miestnosti riadiaceho na zvolenom mapovom podklade, ktorý súčasne obsahuje rozhodnutia veliteľov v grafickej podobe a vytvára podmienky k porovnaniu skutočnej činnosti s plánovanou činnosťou. Riadiaci má neustály prehľad o pozícii, pohybe jednotiek a stratách. Tieto informácie sú priebežne zaznamenávané a spolu s ďalšími podkladmi využiteľné  pre ďalšie použitie pri hodnotení jednotiek.
 
Neoddeliteľnou súčasťou cvičení s taktickým simulátorom sú rozhodcovia, spôsobilí na základe znalostí doktrín, SOP, aktuálnej situácie, atď. odborne a nestranne hodnotiť vykonávanú činnosť a odporučiť spôsoby zlepšenia. Rozbor činnosti jednotiek je rozhodcami vykonávaný priebežne (neformálne AAR) a na záver cvičenia (formálne AAR).
 
Záznam zo systému, priebežné výsledky, bojová dokumentácia, zvukový a obrazový záznam, štatistické údaje, atď. sú po ukončení cvičenia zhromaždené a odovzdané cvičiacej jednotke na elektronickom médiu k ďalšiemu využitiu.
 
Počet MILES a časové normy vystrojenia
Názov
Počet kusov
Čas na vystrojenie
SÚPRAVA BVP 1/2
25
60 min/2 vozidlá
NEBOJOVÁ SÚPRAVA
20
45min/2 vozidlá
SÚPRAVA JEDNOTLIVCA
Vesta s EXCONOM
200
Čata
 
Bez exconu/30min
 
S exconom/60min
 
 
Vesta bez EXCONU
275
Žiarič Sa 58
200
Žiarič Ugl
50
Žiarič SvD
25
RPG
20
 
 
 
Názov Popis Stiahnuť
TTD-Miles 2000 [pdf] TTD-Miles 2000 [pdf] (126.14 kB)
 
foto 1foto 1foto 1foto 1 foto 2foto 2
 
 

Skočiť na menu


Share