Preskocit navigáciu

Odbor rozvoja spôsobilostí - G - 5


Odbor rozvoja spôsobilostí je organizačná zložka štábu určená na plnenie úloh v oblasti vypracovávanie návrhov súvisiacich so smerovaním, rozvojom spôsobilostí a tvorby štruktúr pozemných síl. Koordinuje spracovávanie podkladov do dlhodobého a strednodobého plánovania rezortu obrany v oblasti programovania zdrojov za pozemné sily, riadi proces plánovania a výstavby Národných cieľov, koordinuje realizáciu opatrení súvisiacich s výstavbou pozemných síl. Ďalej koordinuje a analyzuje efektívnosť využitia zdrojov na obranu a pripravuje a spracováva požiadavky do programových zámerov. Okrem toho plánuje a koordinuje previerky bojovej pohotovosti CREVAL.

Skočiť na menu
Share