Preskocit navigáciu

List veliteľa pozemných síl


List veliteľa pozemných síl
Vojaci a zamestnanci pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 
všetci sme momentálne svedkami rýchlo sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku. Každodenne sa zvyšujúce čísla nových potvrdených prípadov, nárast počtu hospitalizovaných v nemocniciach, čoraz viac prípadov vyžadujúcich si pripojenie na pľúcnu ventiláciu a smutne rastúci počet obetí COVID-19. Všetky tieto čísla ukazujú, že odborníci sa nemýlili a tretia vlna pandémie naberá na sile. Pre nás, príslušníkov pozemných síl, to znamená, že sa zásadne mení „operačné prostredie“, v ktorom plníme a budeme plniť naše plánované úlohy.
Počnúc októbrom 2021 sme prešli na nový 2-ročný výcvikový cyklus, stanovili sme si hlavné línie úsilia a zároveň objektívne vplyvy, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ich plnenie. Jednou z línií je aj domáci krízový manažment a podpora implementácie opatrení súvisiacich s bojom proti šíreniu pandémie COVID-19. Táto línia úsilia, hoci sme všetci dúfali, že bude minimálna, sa začína javiť ako primárna, aspoň na najbližšie obdobie.
Najvyšší ústavní činitelia, počnúc prezidentkou Slovenskej republiky, predsedom vlády Slovenskej republiky, ale aj odborníci, lekári a zdravotníci apelujú na občanov v súvislosti s dodržiavaním opatrení, zodpovednosťou a zásadným urýchlením očkovania, ale aj vyzývajú na podporu zdravotníckeho sektoru, ktorý je v tejto situácii na hranici svojich možností.
Opatrenia prijímané na celoštátnej, či regionálnej úrovni majú čoraz väčší vplyv na plnenie našich primárnych úloh, či už v oblasti výcviku alebo pri plnení úloh MKM a DKM. Imperatív očkovania pri vysielaní do zahraničia, potreba pravidelného testovania, či neustála hrozba karantény alebo hospitalizácie nášho personálu, majú zásadný vplyv na schopnosť pozemných síl realizovať naplánované úlohy. Naviac, vyčleňuje mimo náš tím značnú časť personálu, ktorý nie je ochotný sa podrobiť profylaktickému očkovaniu a tak sa nemôže podieľať na plnení rozhodujúcich úloh a ponecháva ich na bedrách tých, ktorí splnili svoju zákonnú povinnosť. Očkovanie aj naďalej zostáva najefektívnejšie opatrenie, ktorým vieme ochrániť nielen seba, ale aj všetkých našich blízkych a rodinu. Zároveň je tiež zákonnou povinnosťou každého profesionálneho vojaka; čo by si mal uvedomiť každý z nás, ak chce pokračovať v profesionálnej službe.
Tento list nie je iba o očkovaní; aj keď očkovanie výrazne prispieva k stabilizácii situácie. Pripravujeme sa na nasadenie jednotky do Pobaltia, realizujeme prípravu operačných podmienok pre cvičenie SABER STRIKE 2022, 11.mpr vyšleme na cvičenie COMBINED RESOLVE do Nemecka a popritom prebiehajú aj ďalšie dôležité výcvikové aktivity. Pokračujeme v plnení úloh v operáciách KONTINUITA a SPOLOČNÁ HRADBA II, v ktorých je zatiaľ nasadených do 200 PrV. Avšak toto je s najväčšou pravdepodobnosťou len začiatok a treba byť pripravený, že zhoršujúca sa pandemická situácia bude vyžadovať nasadenie čoraz väčšieho počtu síl a prostriedkov v boji proti COVID-19 a zároveň značnú úpravu našich plánov.
V tejto súvislosti sa preto obraciam najmä na veliteľské štruktúry pozemných síl, ktoré musia byť pripravené na revíziu plánov, na pripravenosť na plnenie úloh, ktoré nám môžu v súčasnej situácii vyplynúť; na flexibilitu, odbornosť, odhodlanie a presvedčenie Vás všetkých, že pomoc obyvateľstvu bude prvoradá. Napriek tomu musíme byť schopní nájsť riešenia a implementovať opatrenia tak, aby sme aj napriek zvyšujúcemu sa úsiliu v rámci pandémie dokázali realizovať maximálnu časť našich výcvikových aktivít.
Ako váš veliteľ sa obraciam na Vás, vojačky a vojakov, zamestnankyne a zamestnancov pozemných síl; buďme pripravení zvýšiť naše úsilie pri poskytovaní pomoci orgánom štátnej správy či samosprávy, ale hlavne nášmu obyvateľstvu počas krízovej situácie.
 
Velitelia a náčelníci, vojačky a vojaci, zamestnankyne a zamestnanci PS OS SR,
v ostatnom období sme dokázali, že ozbrojené sily sú ako jeden veľký tím v súčasnej kritickej situácii jedným zo stabilných pilierov nášho štátu a úspešne zvládli nápor súvisiaci s plnením úloh DKM a sú aj naďalej pripravené na nasadenie.
Napriek týmto úspechom Vám chcem pripomenúť, že musíme zostať pripravení, agilní a profesionálni. Blížia sa Vianoce; sviatky, ktoré si všetci spájame s časom stráveným v kruhu najbližších. Dúfajme, že tomu tak bude, aj keď súčasná situácia tomu nenasvedčuje. Preto je rozhodujúce, aby sme sa mentálne, ale aj reálne pripravili v najbližšom období na tieto výzvy.
Verím, že to dokážeme. Tak ako vždy. Držím nám všetkým palce a ak sa nejakým „zázrakom“ situácia zlepší, prajem Vám aj pekné a pokojné Vianoce.     
 
 
„Unanimi Cum Ratione“
 
 
generálmajor Ing. Ivan Pach v.r.


Autor: Sek vel.PS OS SR , Foto: Sek vel.PS OS SR - Dátum: 11.11.2021
Čítanosť: 1797
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share