Preskocit navigáciu

Klub priateľov slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky


Združovanie záujemcov v oblasti dejín vied a techniky. Rozširovanie poznatkov získaných na poli vedeckého výskumu, prispievanie k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov. Poriadanie seminárov, prednášok, diskusií, exkurzií a výstav. Rozvíjanie vlastnej edičnej a publikačnej činnosti k propagovaniu výsledkov dejín vied a techniky na Slovensku.

Spolupráca s ostatnými záujmovými útvarmi (múzeá, archívy, knižnice, kluby numizmatikov, historikov a filatelistov). Vyhľadávanie významných osobností, vedy a techniky v trenčianskom regióne a ich zviditeľňovanie v čo najširšej verejnosti (publikačná činnosť, odhaľovanie pamätných tabulí apod.). Účasť na rôznych podujatiach poriadaných inými spoločenskými organizáciami.

Vedúci klubu plk. v. v. Ing. Ján Dibala
Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16
Miestnosť číslo 328, 301
Klubové stretnutia besedy, prednášky, výstavy a stretnutia podľa plánu klubu

 

FOTOGALÉRIA

FotoFoto

Skočiť na menu


Share