Preskocit navigáciu

Minister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečenia


Minister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečenia Minister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečenia Súčasné vedenie ministerstva obrany vykonáva pracovné návštevy jednotlivých útvarov OS SR s cieľom získať reálny obraz o ich stave a aktuálnych potrebách. Ich úlohou je tiež identifikovať možnosti, vďaka ktorým je možné prispieť k zefektívneniu fungovania rezortu obrany ako aj skvalitnenie podmienok výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka. Súčasťou programu pracovných porád ministra obrany SR boli v uplynulých dňoch aj návštevy priamo podriadených útvarov brigády bojového zabezpečenia. Minister obrany Jaroslav Naď v sprievode náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka a štátneho tajomníka ministerstva obrany SR Mariána Majera navštívil v rámci brigády ako prvý útvar 21. mája Opravárenský prápor v Martine. Na pôde útvaru ho privítal okrem samotného veliteľa útvaru podplukovníka Rastislava Bodika aj zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Martin Michalko a veliteľ brigády plukovník Ján Bujňák. Veliteľ opravárenského práporu oboznámil návštevu z vedenia ministerstva obrany v rámci prezentácie útvaru a jeho dislokovaných podriadených súčastí s jeho štruktúrou, poslaním, aktuálnym priebehom plnenia hlavných úloh a limitujúcimi faktormi v oblasti logistiky a personálu. Okrem statických ukážok bola v rámci dynamických ukážok predvedená práca jednotlivých skupín pri opravárenskej činnosti. Počas diskusie sa minister obrany zaujímal hlavne o problematické oblasti, s ktorými prápor „bojuje“ s cieľom zlepšenia stavu v oblasti technickej podpory a vykonávania opráv výzbroje, techniky a materiálu pre OS SR. Ďalej pokračoval program pracovných návštev vedenia rezortu obrany v rámci útvarov brigády bojového zabezpečenia dňa 5. júna návštevou Práporu logistiky v Topoľčanoch. Okrem samotného veliteľa práporu a veliteľa brigády privítal ministra obrany SR s jeho delegáciou v priestoroch útvaru veliteľ pozemných síl generálmajor Jindřich Joch. Počas prehliadky priestorov boli vykonané ukážky výzbroje a techniky, ktorými disponuje prápor pre plnenie úloh zabezpečenia druhej a tretej úrovne logistickej podpory. Veliteľ práporu podplukovník Vladimír Palko oboznámil ministra v rámci brífingu s priebehom plnenia úloh a hlavnými „piliermi“ činnosti útvaru. V popoludňajších hodinách sa presunuli hlavní funkcionári ministerstva obrany do priestorov Práporu logistiky v Hlohovci, kde po predstavení útvaru v podaní podplukovníka Richarda Beniaka nasledovala prehliadka priestorov a ukážky výzbroje a techniky pre plnenie úloh v rámci zabezpečenia logistickej podpory vojenských jednotiek na území SR i mimo nej. V rámci dynamických ukážok boli vykonané ukážky manipulačných, zásobovacích a prepravných spôsobilostí útvaru ako aj poľných služieb. V závere návštevy ocenil minister prístup príslušníkov brigády bojového zabezpečenia k plneniu úloh domáceho krízového manažmentu a vyzdvihol ich profesionalitu v rámci opatrení na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19.

Minister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečeniaMinister obrany navštívil podriadené útvary brigády bojového zabezpečenia

Autor: sek.bbz - Dátum: 15.06.2020
Čítanosť: 2674
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share