Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časť


Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časť
Veliteľské zhromaždenie veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky pokračovalo odbornou časťou 21. októbra 2021 v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin ako aj v priestoroch Opravárenského práporu Martin.

Príslušníci opravárenského práporu pod velením podplukovníka Rastislava Bodika pripravili pre účastníkov veliteľského zhromaždenia ukážky: organizácia parkového dňa, defektácia porúch PVaT s vykonaním predpísaných administratívnych úkonov, odovzdávanie a preberanie techniky do a z opravy. Počas ukážok boli zdôraznené najčastejšie chyby pri vykonávaní úloh parkového dňa ako aj nedostatky pri odovzdávaní techniky do opravy. Po presune naspäť na základňu výcviku a mobilizačného doplňovania program pokračoval ukážkou uloženia, zabezpečenia a výdaja zbraní v zbrojnom sklade.

   

V poobedných hodinách, v priestoroch kinosály ZaVaMD, hostia z Generálneho štábu OS SR – plukovník Miroslav Lupčo a Centra výcviku Lešť – podplukovník Ľuboš Guľáš a major Matej Talian mali odborné prezentácie na témy: Doktrinálne a praktické použitie ženijného pluku a Podpora výcviku simulačnými technológiami. Ďalej sa príslušníci zhromaždenia oboznámili s konceptom cvičení SLOVENSKÝ ŠTÍT 2022, SABER STRIKE 2022 a DEFENDER EUROPE 2022.

 

Na záver veliteľského zhromaždenia vystúpil veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach a svojím záverečným slovom ukončil druhý deň ako aj celé veliteľské zhromaždenie. Celkovo zhodnotil zhromaždenie veľmi pozitívne, aj keď s malými nedostatkami. Ďalej uviedol: „Praktické zamestnania mali svoju pridanú hodnotu, keďže už dlhšiu dobu neboli v takejto podobe organizované. Niektoré skutočnosti sme si počas nich ozrejmili, niektoré oživili. Väčšina z nás je na svojich súčasných funkciách krátko a aj preto je prínosom takéto ukážky organizovať. Toto veliteľské zhromaždenie je formálnym úvodom do nastávajúceho výcvikového obdobia, ktoré bude trvať dva roky. Verím, že úlohy, ktoré sme si do ďalšieho obdobia stanovili, ako aj tie, ktoré pre pozemné sily vyplynú mimo plán, budeme schopní plniť. Čakajú nás nie pozitívne reorganizačné zmeny ako tento rok, tak aj ten budúci.“ Na záver všetkým prítomným poďakoval za doterajšiu prácu v oblastiach výcviku, reorganizačných zmien a rozvoja. Zdôraznil, že treba zvýšiť dôraz na vzdelávanie personálu, profesionalitu a hrdosť každého jednotlivca, poprial všetkým veľa elánu, úspechov a iniciatívy pri plnení úloh.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časťVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl-odborná časť

Autor: Sek vel.PS , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 26.10.2021
Čítanosť: 2152
Verzia pre tlač

Skočiť na menu