Preskocit navigáciu

Konferencia náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl krajín strednej Európy


Konferencia náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl krajín strednej Európy Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel ZMEKO sa v dňoch 17.-18. novembra 2021 zúčastnil Konferencie náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl krajín strednej Európy. Konferencia bola organizovaná veliteľom amerických síl v Európe generálom WOLTERS-om spoločne s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl Bulharska admirálom EFTIMOV-om za účasti náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Rumunska. V rámci spoločného programu spolupráce ministerstva obrany USA a jednotlivých krajín sveta pod názvom State Partnership Program sa konferencie zúčastnili aj velitelia partnerských Národných gárd štátov USA (Tennessee, Nebraska, Texas, Ohio, Illinois, Alabama, Colorado, Indiana, Minnesota). Počas konferencie náčelníci generálnych štábov diskutovali o otázkach bezpečnosti a obrany v regióne juhovýchodnej Európy a Čierneho mora vrátane aktuálnych bezpečnostných ohrození, o transformácii ozbrojených síl smerovanej na dosiahnutie kompatibility s NATO a o poznatkoch a skúsenostiach v oblasti vojenskej mobility. V rámci konferencie Veliteľstvo amerických síl v Európe informovalo účastníkov o spoločnom programe vojenských cvičení organizovaných v roku 2022 zameraných na prehlbovanie obrannej spolupráce. Generáli potvrdili, že spoločné cvičenia a interakcia spojeneckých síl a ich partnerov sú dôležitou súčasťou budovania interoperability a pripravenosti síl reagovať na súčasné aj budúce hrozby. Vycvičené a moderné ozbrojené sily sú spoločným príspevkom pre zabezpečenie mieru a stability v euro-atlantickom priestore. Vo svojom vystúpení k vojenskej mobilite generál ZMEKO vyzdvihol strategický význam umožnenia požadovaného pohybu spojeneckých jednotiek a techniky v rámci územia členských štátov Európskej únie a NATO. Zdôraznil, že včasné posilnenie obranných kapacít jednotlivých štátov Aliancie je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia našej kolektívnej obrany a bezpečnosti obyvateľov. V kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie na poľsko-bieloruskej hranici a zhromažďovania vojsk Ruskej federácie pri hraniciach s Ukrajinou upozornil na reálnu možnosť eskalácie napätia v regióne vrátane vzniku neželanej vojenskej konfrontácie. Z hľadiska prijímania adekvátnych bezpečnostných opatrení a reakcie členských štátov Európskej únie a NATO podčiarkol nevyhnutnosť nepretržitého monitorovania vývoja tejto situácie. Súčasťou konferencie bolo aj pracovné rokovanie hlavných poddôstojníkov ozbrojených síl zúčastnených krajín a partnerských Národných gárd. Toto bolo zamerané na výmenu skúseností pri príprave poddôstojníckeho zboru v oblastiach regrutácie, stabilizácie personálu, vzdelávania a ďalšieho rozvoja v súčasne dynamicky sa meniacom bezpečnostnom prostredí a prebiehajúcej adaptácii spôsobilostí ozbrojených síl.


Autor: OOdNGŠ , Foto: BG AF - Dátum: 22.11.2021
Čítanosť: 1479
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share