Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS


Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS

Cena Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ bola udelená prof. Ing. Jozefovi Štulrajterovi, CSc., vedúcemu Katedry informatiky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Prof. Štulrajter získak ocenenie za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania. Cenu si prevzal z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča dňa 14. novembra 2013.

Vedecká činnosť profesora Štulrajtera sa zaraďuje do oblasti teórie elektronických obvodov a systémov, aplikovanej elektroniky, číslicového spracovania signálov, tiež telekomunikačnej techniky a informatiky – spracovania obrazov a technických prostriedkov počítačov.

Výsledkom jeho vedecko-výskumnej práce je, okrem iného, udelenie šiestich patentov, realizácia štyroch integrovaných obvodov a tri významné vedecké diela v oblasti spracovania obrazu.


Osobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOSOsobnosť vedy a techniky za rok 2013 je z AOS

Autor: AOS - Alena Haragová , Foto: autor - Dátum: 15.11.2013
Čítanosť: 3921
Verzia pre tlač

Skočiť na menu