Preskocit navigáciu

Ukončenie kurzu špecialistu


Ukončenie kurzu špecialistu
V piatok 3. júla 2020 bol v priestoroch Jednotky mobilizačného doplňovania Poprad ukončený za prítomnosti plukovníka Juraja Tůmu (ŠbSP GŠ OS SR) „Základný kurz špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1/5“ slávnostným vyradením úspešných frekventantov.
Do kurzu nastúpilo dňa 9. marca 2020 15 profesionálnych vojakov zo zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pre COVID-19 bol kurz po týždni prerušený a pokračoval od 22. júna 2020. Kurz je určený pre PrV a zamestnancov v súlade s opisom činností vyplývajúcich z ich funkcie alebo charakteristiky pracovného miesta v oblasti Po, BoPo a mobilizácie. Cieľom „Základného kurzu špecialistu K-1/5“ bolo zdokonaliť teoretické vedomosti pracovníkov pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia ozbrojených síl a tým im vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný rast.
Frekventanti úspešne absolvovali náročné etapy výučby. Počas záverečných skúšok v dňoch 2. a 3. júla 2020 v JMD Poprad frekventanti preukázali nadobudnuté vedomosti v záverečnom písomnom teste a následne na ústnom preskúšaní. Najlepšie výsledky počas preskúšania dosiahli poručíčka Nikola Socháňová z VÚ 8009 Martin a poručík Stanislav Valčo z VÚ 1104 Trebišov.
Slávnostné vyradenie frekventantov kurzu sa uskutočnilo 3. júla 2020 v Jednotke mobilizačného doplňovania Poprad za prítomnosti plukovníka Juraja Tůmu, podplukovníka Mariána Škulavíka, Ing. Milana Slimáka,  majora Romana Jankyho a nadporučíka Michala Čibika.


Autor: JMD Poprad , Foto: JMD Poprad - Dátum: 07.07.2020
Čítanosť: 277
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share