Preskocit navigáciu

Lešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovaných


Lešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovaných

V prvý aprílový deň obdržalo Centrum výcviku Lešť správu, že sa má pripraviť ako karanténne stredisko na prvý hromadný príjem repatriantov  - občanov Slovenskej republiky vracajúcich sa z Anglicka.

     Ako karanténna stanica v CV Lešť bolo už vopred určené novovybudované zariadenie Tábor Slávia s kapacitou 640 osôb v šiestich ubytovacích blokoch. Dôraz pri jeho príprave na karanténne stredisko sa kládol najmä na prípravu izieb, kuchyne, zabezpečenie zdravotníckeho materiálu,  obslužného personálu z vlastných radov zamestnancov a vojakov, ich poučenie, kontrolu ochranných pomôcok a prípravu pracovísk na daný príjem.

     Repatrianti boli do strediska privezení štyrmi autobusmi v sprievode vozidiel vojenskej polície, ktorá spoločne s príslušníkmi policajného zboru SR zabezpečovala ich prepravu. Pred vystúpením z autobusu boli poučení, kde sa nachádzajú, ako sa bude postupovať ďalej, boli im poskytnuté ochranné pomôcky (rukavice, rúška a dezinfekcia na ruky). Pred vstupom do ubytovacích blokov im bola odmeraná telesná teplota a v rámci in-processingu vyplnený vstupný formulár s osobnými údajmi. Až potom sa osoby postupne ubytovávali za sprievodu služby, ktorú vykonávali vojaci z CV Lešť.

     Repatriovaní, ktorí sa v zariadení zdržiavali, nesmeli opustiť svoje izby. Rovnako nikto nesmel do budovy vojsť okrem služby konajúceho príslušníka CV Lešť, ktorý vykonával  roznos stravy pred izby ubytovaných. Stravovanie tri krát denne v jednorazových obaloch zabezpečil odbor logistiky.  Na ich zdravotný a psychický stav dohliadali pracovníčky zdravotníckeho odboru Lešte konzultáciami cez telefóny. Objekty boli monitorované nepretržite 24 hodín denne kamerovým systémom, vojakmi CV Lešť a celý objekt bol pod dohľadom aj vojenskej polície.

     Posádky HaZZ po týždni odobrali vzorky na testovanie COVID-19 aj od zabezpečujúceho personálu CV Lešť. Toho času z celkového počtu 211 prijatých osôb malo pozitívne výsledky sedem osôb. Osoby s negatívnym testom boli následne prepustené domov.

     To, že Centrum výcviku Lešť úspešne zvládlo prvú hromadnú karanténu repatriovaných svedčia ďakovné listy v izbách a pochvalné príspevky na sociálnych sieťach. Ďakujeme každému (zamestnancom a vojakom), ktorí sa akoukoľvek mierou pričinil o jej zvládnutie.


Poznámka: Dnes t.j.16.apríla 2020 je v karanténnom centre v Lešti ubytovaných 288 osôb, celkom od 1.apríla Lešť prijalo 553 osôb.

Lešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovanýchLešť zvládla prvú hromadnú karanténu repatriovaných

Autor: Mgr. Petronela BODNÁROVÁ - CV Lešť , Foto: archív CV Lešť - Dátum: 16.04.2020
Čítanosť: 3166
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share