Preskocit navigáciu

Posádkový klub Bratislava


Posádkový klub BA ponuka
POSLANIE

Posádkový klub Bratislava je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky na regeneráciu fyzických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.

 

STRUČNÁ HISTÓRIA

Zmeny názvov

 • 15. januára 1971 vznik Posádkového klubu Bratislava so sídlom na Miletičovej ulici,
 • 1978 zmena názvu na Posádkový dom armády Bratislava,
 • 1995 zmena názvu na Posádkový klub armády Bratislava,
 • 2002 zmena názvu na Posádkový klub OS SR Bratislava.

Pôsobnosť

 • Od roku 1971 do roku 1991 sídlil Posádkový klub Bratislava na Miletičovej ulici u tzv. Tvarožka,
 • V roku 1991 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do Šagátových kasární,
 • V roku 1993 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Veliteľstva posádky Bratislava na Štúrovu ulicu,
 • V roku 2002 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Hurbanových kasárni,
 • V roku 2011 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov po Posádkovej ošetrovni na Dulovo námestie. Od 1.3.2011 začal svoju činnosť.

Podriadenie

 • od 1971 do r. 1991 patril do podriadenosti PO ZUZ VVO (Polit. odd. zabezpečovacích útvarov a zariadení v Trenčíne),
 • od 1991 do r. 2003 patril do podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava,
 • od 2003 do 30.6.2009 patril do podriadenosti KaMC (Kultúrne a metodické centrum v Trenčíne),
 • od 1.7.2009 je v podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava.

Náčelníci a vedúci

 • 1971 - 1978 - pplk. Vítězoslav Zapletal
 • 1978 - 1989 - pplk. PhDr. Erich Steinitz
 • 1989 - 1995 - pplk. RSDr. Ján Lacko
 • 1995 - 2004 - kpt. Mgr. Ladislav Bolebruch
 • 2004 - 2007 - z. Antónia Papčová
 • 2007 - 2021 - z. Stanislav Čáp
 • 2021 - doteraz - z. Anton Merák

AKTIVITY

V súčasnosti pri Posádkovom klube vykonáva činnosť 16 klubov a združení vojenských dôchodcov. Medzi inými napríklad Klub generálov SR, Klub letcov veteránov, Slovenský letecký zväz M. R. Štefánika, Združenie vojenskej obrody Slovenska, Klub vojenských výsadkárov, Škola dôstojníckeho dorastu Kremnica, Klub VÚ 3853, Klub vojenských veteránov Bratislava, Združenie pontonierov a ženistov, Klub vojenskej histórie SIBÍRSKY, Klub turistov LOKOMOTÍVA a Cech puškárov a delostrelcov. Pri Posádkovom klube svojou činnosťou si vypĺňa voľný čas aj 9 krúžkov záujmovej činnosti. Medzi najaktívnejšie patrí country skupina PONTOŇÁCI, krúžok ručných prác, krúžok spoločenských hier, tenisový krúžok, futbalový krúžok CONO Vrakuňa, futbalový krúžok AJAX a bedmintonový krúžok LIKAVKA. Posádkový klub ďalej organizuje rôzne spoločenské posedenia ako napríklad „Večery trampskej hudby“, "Klubfóra" a „Večery seniorov“. Posádkový klub sa podieľa aj na organizovaní osláv „Dňa kultúry pri PK“ v rámci osláv Dňa OS SR. Pravidelne organizuje zaujímavé výstavy, ktoré propagujú činnosť jednotlivých klubov a krúžok, ale aj celý rad iných úspešných výstav. V oblasti športu organizuje pravidelne ročne tenisový turnaj štvorhier. Ako jeden z mála Posádkový klub má i vlastnú osvetovú knižnicu. Posádkový klub pravidelne vydáva svoj  mesačný program, ktorý nájdete pod zložkou "Program Posádkového klubu".

 

Skočiť na menu


Share