Preskocit navigáciu

EUNAVFOR MED SOPHIA


EUNAVFOR MED SOPHIA

  • Od augusta 2017 pôsobia v operácii SOPHIA desiati príslušníci Vojenskej polície na lodi pod vlajkou Nemeckej spolkovej republiky po dobu dvoch šesťmesačných rotácií. 

sophia znak

Politické a medzinárodné aspekty operácie

Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2015/778 z 18. mája 2015 rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria s názvom EUNAVFOR MED (ďalej len „operácia“). Poslaním tejto operácie je, v súlade s medzinárodným právom vrátane Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, viesť vojenskú operáciu krízového riadenia, ktorá prispeje k rozloženiu obchodného modelu sietí prevádzania ľudí a obchodovania s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredomoria prostredníctvom systematického úsilia o identifikáciu, zaistenie a likvidáciu plavidiel a aktív, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívajú alebo v prípade podozrenia môžu využívať. Rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2015/972 z 22. júna 2015 sa schválil operačný plán a pravidlá nasadenia pre túto vojenskú operáciu.

O rozšírení úloh operácie, predlžení platnosti jej mandátu do 27. júla 2017 a zmeny jej názvu na operáciu EUNAVFOR MED Sophia rozhodla Rada Európskej únie svojím rozhodnutím č. 2016/993 z 20. júna 2016. Úlohy operácie sa tak rozšírili o poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispieva k predchádzaniu obchodovania so zbraňami v dohodnutom operačnom priestore, a to v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Mandát operácie bol predĺžený na zasadaní Rady Európy dňa 25.7.2017 a to do do 31. 12. 2018.

Operácia má štyri fázy, pričom cieľom fázy č. 1 je nasadenie, monitorovanie, zber a zdieľanie informácií, cieľom fázy č. 2 je zadržanie plavidiel prevádzačov v teritoriálnych vodách, cieľom fázy č. 3 ničenie plavidiel zneužívaných na operačnú činnosť a fáza č. 4 predstavuje stiahnutie síl z operácie. Súčasťou úloh operácie sú aj vyhľadávacie a záchranné aktivity a poskytnutie ochrany pre aktivity FRONTEX-u. Každý prechod do nasledujúcej fázy operácie je podmienený politickým súhlasom Rady Európskej únie. Politický a bezpečnostný výbor prijal rozhodnutie č. 2015/1772 z 28. septembra 2015 o prechode operácie do fázy č. 2 s účinnosťou od 7. októbra 2015 s výkonom úloh výhradne na šírom mori.
Vojensko-odborné aspekty operácie

Na uvedenej operácii v súčasnosti participuje 24 štátov Európskej únie. Slovenská republika doposiaľ neprispievala do operácie personálom ani kapacitami, avšak podielala sa na jej realizácii formou poskytovania príspevkov do spoločných nákladov operácie v rámci mechanizmu ATHENA.
V súvislosti so zámerom zapojenia sa Slovenskej republiky do uvedenej operácie a v nadväznosti na rokovania predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Nemeckej spolkovej republiky, sa Slovenská republika zaviazala :
vyslať do 10 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v spôsobilosti Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky na plnenie úloh zásahového tímu na lodi pôsobiacej v operácii pod vlajkou Nemeckej spolkovej republiky po dobu dvoch šesťmesačných rotácií.
Právne aspekty operácie


Operácia sa realizuje na základe rozhodnutia Rady Európskej únie č. 2015/778 z 18. mája 2015 o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria v znení neskorších rozhodnutí.

Národná rada Slovenskej republiky taktiež dňa 10.5.2017 svojím uznesením schválila materiál v súlade s čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky , na základe ktorého podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky každé vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ak toto vyslanie nepatrí podľa Ústavy Slovenskej republiky do vymedzenej právomoci vlády Slovenskej republiky, kde došlo ku schváleniu vyslania príslušníkov OS SR v spôsobilosti Vojenskej polície do operácie Európskej únie EUNAVFOR MED Sophia.

 

sophia lod

Skočiť na menu
Share