Preskocit navigáciu

Aktualizácia poučenia BOZP v CV Lešť COVID-19


     Centrum výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“), ako štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), zabezpečuje výcvik a služby s tým spojené  predovšetkým jednotkám  Ozbrojených síl SR,  špeciálnym jednotkám  výkonných zložiek bezpečnostného a záchranárskeho systému SR a ich zahraničných partnerov.

     Vzhľadom na pokračujúci priebeh pandémie spojenej s ochorením COVID-19 v SR sa CV Lešť a všetky subjekty vykonávajúce výcvikové aktivity v CV Lešť riadia platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR aplikovanými v Opatreniach vedúceho hygienika Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie MO SR.

     Aktuálne znenie poučenia o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR aplikované v Opatreniach vedúceho hygienika Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie MO SR v CV Lešť nájdete Tu.

Skočiť na menu


Share