Preskocit navigáciu

Základné dokumenty


Názov Popis Stiahnuť
Úplné znenie Zriaďovacej listiny Centra výcviku Lešť [pdf] Úplné znenie Zriaďovacej listiny Centra výcviku Lešť [pdf] (741.86 kB)
Smernica o vybavovaní sťažností 2018 [pdf] Sťažnosti a iné podania možno podať poštou na adresu:
Centrum výcviku Lešť
riaditeľ
Lešť
962 63 Pliešovce
Smernica o vybavovaní sťažností 2018 [pdf] (6.77 MB)
6_Dodatok k Zriadovacej listine CV Lest_01_2016 [pdf] 6_Dodatok k Zriadovacej listine CV Lest_01_2016 [pdf] (331.34 kB)
Zoznam utajovaných skutočností vytváraných v Centre výcviku Lešť [PDF] V súlade so zákonom č. 215 / 2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 216 / 2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej len nariadenie vlády), predkladáme
Zoznam utajovaných skutočností vytváraných v Centre výcviku Lešť.
Zoznam utajovaných skutočností vytváraných v Centre výcviku Lešť [PDF] (787.96 kB)
Metodické usmernenie - oznamovanie protispoločenskej činnosti [pdf] Metodické usmernenie - oznamovanie protispoločenskej činnosti [pdf] (427.26 kB)
Príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. [pdf] Príloha č. 1  k Metodickému usmerneniu o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. [pdf] (297.6 kB)

Skočiť na menu


Share