Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Deň boja za slobodu a demokraciu

Deň boja za slobodu a demokraciu
18.11.2016 Dňa 18. novembra 2016 si príslušníci Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí moderných slovenských dejín. Pre...

Dvadsiate siedme výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu

Dvadsiate siedme výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu
18.11.2016 Príslušníci a zamestnanci veliteľstva 1. mechanizovanej brigády (1.mb) a roty podpory velenia si v posádke Topoľčany slávnostným nástupom dňa 18. novembra 2016 pripome...

EOD IS User Group

EOD IS User Group
17.11.2016 Národné centrum EOD a RCHBO zastupujúce OS SR v dňoch 14.-17.11.2016 hostťovalo v Bratislave pracovné rokovanie užívateľov informačného systému EOD IS, ktorého sa z...

Posledná v tomto roku

Posledná v tomto roku
16.11.2016        V súlade s plánovacími dokumentmi veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb), vykonali príslušníci 2. mb v tomto výcvikovom roku, ktorý je rozdelený do štyroc...

Konzultačné stretnutie Vzdušných síl OS SR s prevádzkovateľmi civilnej leteckej dopravy na letisk...

Konzultačné stretnutie Vzdušných síl OS SR s prevádzkovateľmi civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač - AVÍZO
16.11.2016 V súlade s nariadením Komisie (EU) č. 1035/2011 organizuje Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR ako poskytovateľ leteckých navigačných služieb na letisku Sliač konzultačné ...

Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú

Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú
16.11.2016        Za riadenia príslušníkov US Mobile Training Teams (MTT) prebieha v priamo podriadenom Stredisku CIMIC a PSYOPS 2. mechanizovanej brigády (StrCaP) druhý týždeň o...

Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú

Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú
16.11.2016        Za riadenia príslušníkov US Mobile Training Teams (MTT) prebieha v priamo podriadenom Stredisku CIMIC a PSYOPS 2. mechanizovanej brigády (StrCaP) druhý týždeň o...

Posledná v tomto roku

Posledná v tomto roku
16.11.2016        V súlade s plánovacími dokumentmi veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb), vykonali príslušníci 2. mb v tomto výcvikovom roku, ktorý je rozdelený do štyroc...

Príslušníci generálneho štábu si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu

Príslušníci generálneho štábu si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu
16.11.2016 Deň boja za slobodu a demokraciu je jedným z významných dátumov v dejinách Slovenska. Aj preto sa pri jeho príležitosti príslušníci Generálneho štábu OS SR zhromaždili...
Zdroj: www.mil.sk

Vzdušné sily si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu

Vzdušné sily si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu
16.11.2016 Slávnostným nástupom si príslušníci veliteľstva vzdušných síl 13. novembra 2015 pripomenuli jednu z významných udalostí novodobých slovenských dejín. 17. November - De...

Spoločenskovedná príprava vojakov a prevencia extrémizmu

Spoločenskovedná príprava vojakov a prevencia extrémizmu
16.11.2016 Jednou z foriem rozvíjania osobnosti profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky sú zamestnania seminárov so širokou škálou určenej, ale aj doplnkovej...

Deň boja za slobodu a demokraciu

Deň boja za slobodu a demokraciu
16.11.2016      Deň boja za slobodu a demokraciu si príslušníci Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR pripomenuli dňa 16. novembra 2016 slávnostným zhromaždením, na ...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Odbornosť G-20 sa vzdelávala na Lešti

Odbornosť G-20 sa vzdelávala na Lešti
15.11.2016 Dňa 3. novembra 2016 sa devätnásti príslušníci michalovského Samohybného delostreleckého oddielu, od funkcie veliaci poddôstojník čaty po zástupcu veliteľa oddielu, zú...

Vyhlásené výberové konanie 2P/2017 - Termín podávania žiadostí do 7.12.2016

Vyhlásené výberové konanie 2P/2017 - Termín podávania žiadostí do 7.12.2016
15.11.2016      Vážení uchádzači o vstup do Ozbrojených síl SR, aktuálne prebieha výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov - 2P/2017...

Najlepším poddôstojníkom brigády je rotmajster Ščepko, z mužstva desiatnik Zemanovič

Najlepším poddôstojníkom brigády je rotmajster Ščepko, z mužstva desiatnik Zemanovič
15.11.2016 Každoročný výber najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov 1. mechanizovanej brigády sa konal 14. novembra v priestoroch topoľčianskych Jaselskýc...

Vyhlásené výberové konanie - 3DS/2017 Dočasná alebo stála štátna služba - Termín podávania žiados...

Vyhlásené výberové konanie - 3DS/2017 Dočasná alebo stála štátna služba - Termín podávania žiadostí do 14.12.2016
15.11.2016      Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a do...

Pamätný deň venovaný obetiam vojen

Pamätný deň venovaný obetiam vojen
15.11.2016 Každý národ si pamätá na svojich padlých vojakov, ktorí za svoju vlasť položili tú najvyššiu obeť, svoj život. UNFICYP, ako zoskupenie národov, ktoré slúžia pre spoloč...

Návšteva z veliteľstva operácie UNFICYP

Návšteva z veliteľstva operácie UNFICYP
15.11.2016 Dňa 10. novembra privítal Sektor 4 ďalšiu významnú návštevu z veliteľstva operácie UNFICYP. Po predchádzajúcej návšteve vojenského veliteľa operácie UNFICYP to bola v ...

Úspech príslušníka práporu CSS na súťažnej prehliadke FotoAtak 2016

Úspech príslušníka práporu CSS na súťažnej prehliadke FotoAtak 2016
15.11.2016 Dňa 9. novembra 2016 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov Celorezortných súťažných prehliadok v priestoroch posádkového klubu Trenčín. Vo fotografickej súťažnej ...

Slávnostný nástup pri príležitosti 66. výročia vzniku útvaru a Deň otvorených dverí u Opravárensk...

Slávnostný nástup pri príležitosti 66. výročia vzniku útvaru a Deň otvorených dverí u Opravárenského práporu v Martine
15.11.2016 Dňa 15. novembra 2016 si príslušníci Opravárenského práporu (oppr) slávnostným nástupom pripomenuli už svoje 66. výročie vzniku útvaru, keď dňa 15. novembra 1950 vznik...

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu
Share